Category Archives: genel haberler

Genel haberler

KAMUOYUNA DUYURULUR  

ODTÜ de yurt yapılması planlanan kavaklık bölgesi. İnşaat için kurulmuş olan çitler göstericiler tarafından zorla yıkılmış.

 

Son günlerde ODTÜ kampüsü içerisinde Rektörlüğün Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na bir yurt inşa ettirmek üzere çalışma başlatmasıyla çeşitli tartışmalar ve gösteriler yapılmıştır.  Yurt inşaatını engellemeye çalışan öğrencilerimiz Rektörlüğü ve KYK’yı orman katliamı yapmakla, yeşil alanları yok etmekle suçlarken, KYK ve ODTÜ yönetimi ise durumun böyle olmadığını, tamamen öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının en iyi şekilde çözülmesine yönelik bir çalışma olduğunu savunuyorlar. Bu konjonktürde, bazı siyasi ve marjinal grupların da bu durumu kendileri açısından bir fırsata dönüştürme çabası içinde olduklarını gözlemliyoruz.

ODTÜ mezunları olarak;  ODTÜ öğrencileri, akademisyenleri ve tüm çalışanlarının yaşam kalitesini artıran, ülkemizin en güzide eğitim yuvası olan ODTÜ'ye değer katan ve güçlendiren her türlü girişimin, projenin, yatırımın ve çabanın arkasında olduğumuzu; yine aynı bilinçle, ODTÜ'nün ve Ankara'nın akciğerleri olan ODTÜ ormanlarımıza zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişimin karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde KYK tarafından yapılacak olan yurt projesinin ODTÜ'lü öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını Kampüs içinde gelecek 20 yıllık dönem için kökünden çözeceği ve ODTÜ için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede Üniversite yurt inşası için harcayacağı kaynağı Üniversitenin diğer ihtiyaçları olan laboratuar, kütüphane, yemekhane ve spor tesisleri için harcayabilir. ODTÜ'nün öğrenci yurdu ihtiyacı çok net bir şekilde ortadayken, KYK söz konusu yurt inşaatı için yurdun nereye yapılacağı, mimari tarzı, sosyal donatılarının kullanım ve işletim koşulları gibi Rektörlüğün talep ettiği bütün özel şartları kabul ederek 122 milyon TL'lik dev bir yatırım yapacakken bu tarihi fırsatın kaçmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu yüzden; ODTÜ mezunlarından oluşan ODTÜ-MEBİVA Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kamuoyunda ciddi tartışma yaratan bölgeyi zaten çok iyi bilmemize rağmen arkdaşlarımızla tekrar giderek gerekli incelemeleri yaptık ve gördük ki yurt inşa edilmek istenen söz konusu alan, ormanlık değil kavaklıktır; endüstriyel, çok hızlı büyüyen ve zamanı geldiğinde kesilmek üzere dikilmiş kavak ağaçlarından oluşmaktadır.

Buradan Rektörlüğümüze,  Öğrencilerimize ve mevcut durumun fırsatçılarına üç mesajımızı iletmek istiyoruz.

Rektörlüğümüze:

MEBİVA olarak yeni yurt projenizi; öğrencilerimizin yaşam koşulları ve seçeneklerini artıracağı; kampüs içi temel barınma ihtiyacını karşılayacağı; ve finase edecek olan KYK ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde ODTÜ’nün yurt üzerinde insiyatifini koruduğu gerçeğinden hareketle destekliyoruz. Bununla beraber, 750 kavak karşılığında karbon dengesinin Ankara’lı için korunmasının da garantiye alınmasını talep ediyoruz.  Bu amaçla eşdeğer karbon salımını gideren bir ağaçlığın yapılmasını da planlamalarına almalarını talep ediyoruz. Son olarak, bu yurdun adının da “KAVAKLIK YURDU” olarak konulması teklif ediyoruz.

Yurt projesini engellemeye çalışan öğrencilerimize:

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı olarak sizlerin içinizde istismardan ve art niyetten uzak, doğa ve yeşilin korunması konusunda samimi duygularıyla hareket edenlerinde olduğunu biliyoruz. Sizlerden, ODTÜ’nün imajını iyileştirecek ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakacak bir projeye Vakfımızla beraber ortak olmanızı teklif ediyoruz. Bu proje, protesto içermiyor, ancak gerçek doğa dostu aktivistler yetiştirecek bir proje. Gelecek için yaşanabilir bir çevreyi amaçlıyoruz.  ODTÜ Öğrencileri, ODTÜ mezunları ve Rektörlük olarak el ele verelim ve ODTÜ den her mezun olan öğrencimizin gerçek çevre ve doğa dostu olarak mezun olmasını sağlayalım. Öğrenciler olarak yaşam tarzımızı daha yeşil yaparak “Karbon Ayakizi”mizi azaltabilir ve sonuçta “Carbon Neutrality” Sertifikası ile mezun olunmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde heryıl yaklaşık 10,000’den fazla ağaca eşdeğer katkıyı doğaya kazandırabiliriz. Bunun, sözkonusu kavaklık meselesinden çok daha büyük bir çevreci amaç olduğunu düşünüyoruz.

Kavaklık meselesini istismar edenlere:

Bazılarının ODTÜ öğrencilerimiz üzerinden siyasi, ideolojik, kurumsal hatta makam fırsatçılığı yaptığını görüyoruz. Üniversitemizin mensuplarını germek, öğrencilerimizin samimi hassasiyetlerini istismar etmek bu ülkeye fayda vermez. ODTÜ ile hiçbir bağlantısı bile olmayanlar hangi meşruiyetle üniversitemize ve öğrencilerine akıl vermeye çalışıyorlar? Samimi olarak ODTÜ’nün yanında olanların da kendilerini bu istismarcılardan ayrımalarını öneriyoruz.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

ODTÜ MEZUNLARI BİRLİĞİ VAKFI

YÖNETİM KURULU

Bu seneki iftar buluşmamız 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ankara'da Greenpark Otel'de gerçekleşti. Farklı şehirlerden de gelenlerin olduğu iftar programımıza 450 kişilik bir katılım oldu. Bunların içinde ODTÜ öğrencilerimizde vardı. Her yıl yaptığımız bu iftarlar ile mezunlarımız arasındaki dayanışmayı, kardeşliği ve paylaşımı artırıyoruz. Gece boyunca dostluklarımız tazelendi, yeni dostlar edindik.

ODTÜ MEBİVA’nın tarihi ilk Ramazan buluşması 1988 yılında, yaş ortalaması 25'in altında olan mezunlarca Dikmen’de yapılmıştı. Bu seneki İftar buluşması Vakfımızın gayrı resmi teşekkülünden sonra 32., 1995 yılında Vakıf statüsü almasından sonra ise 25. iftar buluşması olmuştur.

İftarın açılmasını müteakiben MEBİVA iftarına daha önceden katılmayı planlamış olan ancak son anda program değişikliği nedeniyle katılamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK ve Kocaeli Milletvekili ve Eski Başbakan Yardımcılarından Sayın Fikri IŞIK'ın telgraf tebrik mesajlarının okunması ile devam etti.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal YILMAZ'ın teşekkür konuşması sonrasında yeni Yönetim Kurulu Üyeleri katılımcılara tanıtıldı.

Günün özel konuklarından TÜBİTAK Başkanı Sayın Hasan MANDAL, yaptığı konuşmada nitelikli insan kaynağının önemine değinerek sosyal bilimlerin bilimsel ve teknolojik araştırmalarda özellikle yatırımların etki analizi ve değerlendirilmesine önemli katkı yapabileceği; bir STK olarak MEBİVA'nın kaliteli ve tecrübeli insan potansiyeline sahip olduğu;  dolayısıyla MEBİVA ve benzeri STK'ların üye potansiyelini harekete geçirerek bilimsel ve teknolojik araştırmalara ve politika oluşumlarına katkı yapmasına olan ihtiyaca vurgu yaptı.

Bu seneki katkılara teşekkür olarak üyelerimizden Muzaffer ÖZDEMİR, Ahmet EROĞLU ve Ayhan ÖZDEMİR'e orjinal el yazması hat tabloları takdim edildi. Ayrıca En kıdemli MEBİVA mensuplarımızdan emekli ODTÜ öğretim üyesi Mustafa Kılınç'a da Vakfımıza manevi katkılarından dolayı hat tablosu takdim edildi.

Program, aile fotografı çekilmesi ise sona erdi. Mezunlarımız ve öğrencilerimiz salonda kalarak sohbetleri saat geç vakitlere kadar devam ettiler.

İftar Duası: Rafet Bilgen

Vakıf YK Başkanı Erdal Yılmaz'ın Konuşması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın Konuşması

Ahmet Eroğlu'na Katkılarından Dolayı Teşekkür Tablosu Takdimi

Muzaffer Özdemir'e Katkılarından Dolayı Teşekkür Tablosu Takdimi

Ayhan Özdemir'e 'na Katkılarından Dolayı Teşekkür Tablosu Takdimi

Kıdemli MEBİVA dostalrından Emekli ODTÜ Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç'a Manevi Katkılarından Dolayı Teşekkür Tablosu Takdimi

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri: (Sağdan) Abdullah Cengiz Makas, Ömer Korkmaz, Zekiye Demir, Erdal Yılmaz, Cengiz Polat, Mehmet Serdar Tufan, Eren Cangül, (Cemalettin Tüney, Furkan Karaman fotoğrafta olmayan) ve Vakıf Genel Md. Caner Evlice


Ulusal hedeflere odaklanmış nitelikli bilgi ve nitelikli insan kapasitemizi artırmalıyız

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 27 Mart 2019 günü Vakfımızın söyleşi konuğu oldu. Prof Mandal'ın "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK odaklı yeni Süreçler" konusunda sunumlu toplantımıza 100 ün üzerinde mezun ve öğrencimiz yanısıra ODTÜ Ailesinden Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök bey ve Yardımcıları Prof. Mehmet Zeyrek ve Prof. Ahmet Yozgatlıgil de katıldılar. Konu ile ilgili kamu ve özel sektör çalışanları mezunlarımızın ilgisi yoğundu. Toplantı öncesinde yapılan resepsiyon/ikram esnasında mezunlarımız, öğrencilerimiz ve özel konuklarımız tanışma ve kaynaşma fırsatı buldular.

Toplantının açılış konuşması sonrasında Rektörümüz Prof. Kök bir konuşma yaparak mezunlarımıza yönelik mesajlar verdi. Prof. Kök, yeni oluşturulan mezun ağı ODTÜM ve mezunlarımızın ODTÜ'ye yaptıkları katkılara vurgu yaparak, mezunlarımızı Üniversitemize ayni ve nakdi katkılar yapmaya ve Mezunlar Günü  gibi faaliyetlerine katılmaya davet etti.

Daha sonra Prof. Mandal, sunumunda Ülkemizin yüksek teknoloji grubuna geçiş hedefine odaklanması gerektiği, yüksek teknolojili sektörlerdeki ihracatımızın imalat sanayindeki ihracatımıza oranının artırılmasının önemine vurgu yaparak ArGe ve inovasyon istatistikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

TÜBİTAK bünyesinde 2018 yılında yaklaşık 28 bin projenin/kişinin desteklenmesine karar verildiği ve toplam 1,9 milyar TL'lik  desteğin aktarıldığını belirtti.

Prof. Mandal, Türkiyenin ArGe'ye ayırdığı kaynağın yıllık %5 oranında artış gösterdiği ve Özel Sektörün toplam ArGe harcamalarımızın %57'ni, ArGe finansmanının %50'sini ve Tam Zamanlı Eşdeğer ArGe Personelinin ise %57'ni karşıladığını belirtti. Bunda ise büyük firmaların %65'lik önemli bir orana sahip olduğundan bahsetti.

Önümüzdeki yıllarda temel stratejimizin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal önceliklerin haritalanması, ulusal hedeflere odaklanmış nitelikli bilgi ve nitelikli insan kapasitesinin artırılması; kuvvetli işbirliklerini teşvik etmek amacıyla çağrı konusunda proje tipi ve Teknolojik Hazırlık Seviyesinin dikkate alınarak ekosistem içerisinde çıktı odaklı işbirliklerinin etkinleştirilmesinin önemini ifade etti.

Diğer yandan uluslararası işbirlikleri çerçevesinde Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında son dört yılda 700'den fazla Türk ortağın yer aldığı 500'den fazla proje desteklenerek yaklaşık 165 milyon avro fonun ülkemize kazandırıldığını belirtti.

Prof. Mandal'ın sunumu sonrasında katılımcıların ilgi çeken yoğun soruları, yorumları ve verilen cevapların ardından toplantı sonrasında mezunlarımız ve öğrenciler özel konuklarımızla daha yakından görüşme ve tanışma fırsatı buldular.

 

ODTÜ Öğrencileri-TİKA Buluşması

Programa katılan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu ile günün anısına Başkan Dr. Serdar Çam ile hatıra fotoğrafı çekildi.

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfının düzenlediği bir akşam yemeği programında ODTÜ'lü öğrenciler Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TIKA) ile bir araya geldiler.  Programa, kendisi de ODTÜ mezunu olan, TIKA Başkanı Serdar Çam, ODTÜ MEBİVA Yönetim Kurulu Üyeleri, mezunlarımızdan EPDK eski başkanı Hasan Köktaş, ÖSYM eski başkanı Ömer Demir, Tazekuru firması genel müdürü Erinç Yurter, TRT eski genel müdür yardımcısı Zeki Çifti, ve Şeyda yılmaz katıldılar. Öğrencilerimiz arasında arasında yabancı uyruklu olanlar da vardı. Mezunlarımız ile öğrencilerin etkileşimli bir ortamda karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunduğu yemekte TIKA Başkanı Serdar Çam TIKA faaliyetleri ve çalışma yöntemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkan Çam; "TIKA olarak Kolombiya'dan Filipinler'e kadar büyük bir coğrafyada 120 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve buralara ulaşmak için yurtdışında 61 ofisleri olduğunu; Başka ülkelerin daha büyük paralarla yaptıkları projeleri, TIKA olarak daha etkin planlama ve doğrudan faydaya yönelik çalışmalarla daha düşük maliyete yaptıklarını ve kalıcı etkilerinin daha yüksek olduğunu;  2018 yazında Yurtdışı Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında 500 öğrencimizle 30 ülkede yerel organizasyonlar ve halk ile etkileşimli tecrübe paylaşımı yaptıklarını; ODTÜ camiasının, öğrencileri, mezunları ve mensupları ile, daha kaliteli ve farklı fikirlerle proje üretmelerini ve TIKA'nın uluslararası faaliyetlerine bu anlamda destek olmalarını beklediğini " belirtti.

Program, Başkan Çam'ın konuşması sonrasında öğrencilerin ilgiyle katıldıkları soru-cevap oturumu ile devam etti. Saat 19:da başlayan programımız, günün anısına aile fotoğrafı çekilmesi sonrasında bir süre daha ayak üstü ikili-çoklu diyaloglar ve sohbetlerin akabinde saat 22:00 sona erdi.

Programa katılan Mezunlarımız

Öğrenciler sorularla katkıda bulundurlar.

Öğrenciler sorularla katkıda bulundurlar.

Öğrenciler sorularla katkıda bulundurlar..