Halkımıza Duyuru: ODTÜ’de yurt inşaatı ve gösteriler

KAMUOYUNA DUYURULUR  

ODTÜ de yurt yapılması planlanan kavaklık bölgesi. İnşaat için kurulmuş olan çitler göstericiler tarafından zorla yıkılmış.

 

Son günlerde ODTÜ kampüsü içerisinde Rektörlüğün Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na bir yurt inşa ettirmek üzere çalışma başlatmasıyla çeşitli tartışmalar ve gösteriler yapılmıştır.  Yurt inşaatını engellemeye çalışan öğrencilerimiz Rektörlüğü ve KYK’yı orman katliamı yapmakla, yeşil alanları yok etmekle suçlarken, KYK ve ODTÜ yönetimi ise durumun böyle olmadığını, tamamen öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının en iyi şekilde çözülmesine yönelik bir çalışma olduğunu savunuyorlar. Bu konjonktürde, bazı siyasi ve marjinal grupların da bu durumu kendileri açısından bir fırsata dönüştürme çabası içinde olduklarını gözlemliyoruz.

ODTÜ mezunları olarak;  ODTÜ öğrencileri, akademisyenleri ve tüm çalışanlarının yaşam kalitesini artıran, ülkemizin en güzide eğitim yuvası olan ODTÜ'ye değer katan ve güçlendiren her türlü girişimin, projenin, yatırımın ve çabanın arkasında olduğumuzu; yine aynı bilinçle, ODTÜ'nün ve Ankara'nın akciğerleri olan ODTÜ ormanlarımıza zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişimin karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde KYK tarafından yapılacak olan yurt projesinin ODTÜ'lü öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını Kampüs içinde gelecek 20 yıllık dönem için kökünden çözeceği ve ODTÜ için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede Üniversite yurt inşası için harcayacağı kaynağı Üniversitenin diğer ihtiyaçları olan laboratuar, kütüphane, yemekhane ve spor tesisleri için harcayabilir. ODTÜ'nün öğrenci yurdu ihtiyacı çok net bir şekilde ortadayken, KYK söz konusu yurt inşaatı için yurdun nereye yapılacağı, mimari tarzı, sosyal donatılarının kullanım ve işletim koşulları gibi Rektörlüğün talep ettiği bütün özel şartları kabul ederek 122 milyon TL'lik dev bir yatırım yapacakken bu tarihi fırsatın kaçmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu yüzden; ODTÜ mezunlarından oluşan ODTÜ-MEBİVA Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kamuoyunda ciddi tartışma yaratan bölgeyi zaten çok iyi bilmemize rağmen arkdaşlarımızla tekrar giderek gerekli incelemeleri yaptık ve gördük ki yurt inşa edilmek istenen söz konusu alan, ormanlık değil kavaklıktır; endüstriyel, çok hızlı büyüyen ve zamanı geldiğinde kesilmek üzere dikilmiş kavak ağaçlarından oluşmaktadır.

Buradan Rektörlüğümüze,  Öğrencilerimize ve mevcut durumun fırsatçılarına üç mesajımızı iletmek istiyoruz.

Rektörlüğümüze:

MEBİVA olarak yeni yurt projenizi; öğrencilerimizin yaşam koşulları ve seçeneklerini artıracağı; kampüs içi temel barınma ihtiyacını karşılayacağı; ve finase edecek olan KYK ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde ODTÜ’nün yurt üzerinde insiyatifini koruduğu gerçeğinden hareketle destekliyoruz. Bununla beraber, 750 kavak karşılığında karbon dengesinin Ankara’lı için korunmasının da garantiye alınmasını talep ediyoruz.  Bu amaçla eşdeğer karbon salımını gideren bir ağaçlığın yapılmasını da planlamalarına almalarını talep ediyoruz. Son olarak, bu yurdun adının da “KAVAKLIK YURDU” olarak konulması teklif ediyoruz.

Yurt projesini engellemeye çalışan öğrencilerimize:

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı olarak sizlerin içinizde istismardan ve art niyetten uzak, doğa ve yeşilin korunması konusunda samimi duygularıyla hareket edenlerinde olduğunu biliyoruz. Sizlerden, ODTÜ’nün imajını iyileştirecek ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakacak bir projeye Vakfımızla beraber ortak olmanızı teklif ediyoruz. Bu proje, protesto içermiyor, ancak gerçek doğa dostu aktivistler yetiştirecek bir proje. Gelecek için yaşanabilir bir çevreyi amaçlıyoruz.  ODTÜ Öğrencileri, ODTÜ mezunları ve Rektörlük olarak el ele verelim ve ODTÜ den her mezun olan öğrencimizin gerçek çevre ve doğa dostu olarak mezun olmasını sağlayalım. Öğrenciler olarak yaşam tarzımızı daha yeşil yaparak “Karbon Ayakizi”mizi azaltabilir ve sonuçta “Carbon Neutrality” Sertifikası ile mezun olunmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde heryıl yaklaşık 10,000’den fazla ağaca eşdeğer katkıyı doğaya kazandırabiliriz. Bunun, sözkonusu kavaklık meselesinden çok daha büyük bir çevreci amaç olduğunu düşünüyoruz.

Kavaklık meselesini istismar edenlere:

Bazılarının ODTÜ öğrencilerimiz üzerinden siyasi, ideolojik, kurumsal hatta makam fırsatçılığı yaptığını görüyoruz. Üniversitemizin mensuplarını germek, öğrencilerimizin samimi hassasiyetlerini istismar etmek bu ülkeye fayda vermez. ODTÜ ile hiçbir bağlantısı bile olmayanlar hangi meşruiyetle üniversitemize ve öğrencilerine akıl vermeye çalışıyorlar? Samimi olarak ODTÜ’nün yanında olanların da kendilerini bu istismarcılardan ayrımalarını öneriyoruz.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

ODTÜ MEZUNLARI BİRLİĞİ VAKFI

YÖNETİM KURULU

Comments are closed.